fbpx

Od dětství se téměř denně pohybuji ve světě koní, zabývám se sebereflexí, kterou mimo jiné uplatňuji i ve vztahu ke koni a v jezdeckých dovednostech. Jsem certifikovaným mindset koučem a pomocí těchto metod praktikuji tréninky.

 

To, že metody mindset koučinku skvěle fungují i v jezdectví, dokazují úspěšné pokroky všech jezdců, kteří se touto cestou vydali s námi.

Mindest choach

Mgr. Hana Doupovcová

Proč koučink v jezdectví?

Stejně tak jako v jakémkoliv jiném sportu, můžeme využít metody koučinku v jezdectví. Trénujeme tak nejen své tělo a jezdecké dovednosti, ale i svou mysl. To znamená, že pomocí osvědčených metod postupně odbouráváme strach, trému a nejistotu. Učíme se efektivně přemýšlet, abychom s koněm dokázali správně komunikovat, a zároveň směřovali k cíli a dosahovali požadovaných výsledků. 

Jak koučink probíhá?

Koučink během jízdy na koni probíhá jako běžný trénink, který znáte, ale obohacený o mindset metody. Nebudeme tedy pouze řešit, jak na koni sedíte, ale především také jak během ježdění, ale i mimo něj myslíte a působíte na koně. Nasměrujeme vaši mysl tak, aby se vám začalo v jízdě na koni dařit podle vlastních představ. 

Kde vám koučink pomáhá?

 • 1
  Příprava jezdců na ZZVJ nebo jezdecké soutěže.
  Ať už se jedná o ZZVJ, hobby soutěž, nebo oficiální jezdecké závody, příprava jezdce a jeho účast je často spojena s nervozitou, stresem, strachem či nejistotou. Naše koučinkové metody směřují k odbourání těchto negativních pocitů, které často zapříčiní nedorozumění jezdce s koněm a selhání ve výkonu jezdce. Postaráme se o to, abyste na zkoušky či soutěž vyjeli dobře naladění a plně připraveni.
 • 2
  Odbourání strachu jezdce po úrazech a špatných jezdeckých zkušenostech
  Bohužel ať chcete nebo ne, šok které tělo při pádu utrpí v nás zůstává zakořeněný a může pak ovlivňovat náš přístup ke koni a naše jezdecké dovednosti. Špatný jezdecký zážitek zůstává ve vašem podvědomí a přestože si to neuvědomujete, narušuje další činnost s koněm, kazí sed a překáží při komunikaci s koněm během ježdění. Našim společným cílem je odbourat strach a jakékoliv pochybnosti, které u vás po pádu či jiných traumatech přetrvávají. Tím dojde k výraznému zlepšení v sedle a sebejisté komunikaci s koněm, která povede k souladu.
 • 3
  Víc než jen trénink
  Nejenže je koučink kvalitním tréninkem, ale i cíleným vedením jezdce k dosažení jeho jezdeckého snu, respektive cíle, který si určíme. K tomu volíme ty nejlepší cesty, aby došlo k naplnění cíle. Zajistíme správnou strategii, vhodnou pro konkrétního jezdce a koně a tím si uchováváme efektivitu tréninku a správné naladění v průběhu celého procesu. Zaměřujeme se především na drezurní ježdění, ale i přiježděnost do parkuru. Řešíme sed jezdce, jeho správné pomůcky a správnou komunikaci s koněm prostřednictvím myšlení. V současnosti se zabýváme i bezudidlovým ježděním, které je nápomocným i pro běžné parkurové a drezurní jezdectví.
 • 4
  Řešení jezdeckých problémů
  Běžně řešíme problémy s přilnutím, nedostatky v sedu jezdce, nesprávné působení na koně a další často se vyskytující chyby, které odstraňujeme pomocí uvědomělého tréninku jezdce i koně.

Berte na vědomí, že osobní koučink na koni neposkytuji všem a je třeba projít vstupní konzultací i s ohledem na vzdálenost dojíždění. 

Cena jedné lekce se pohybuje od 500 do 1000 Kč v souvislosti s časovým rozvrhem. Cestovné se vždy rozpočítá mezi více jezdců na dané trase. 

Pohybuji se na trase okolí Brna, Zlína, Uherského Hradiště a Olomouce.