fbpx

Hanka Doupovcová je autorkou E-knih, koučkou a aktivní jezdkyní. Ve světě jezdectví se pohybuje dvacet let a své zkušenosti sdílí s ostatními jezdci prostřednictvím přednášek, knih, online konzultací a osobních jezdeckých lekcí.

V oblasti jezdeckého sportu se věnuje drezurní disciplíně, kterou později začala rozvíjet o hlubší komunikaci s koněm a ježdění bez udidla.
 
Pomocí metod koučinku vede jezdce k úspěchu a zároveň dbá na to, aby během této cesty nedocházelo k narušení rovnováhy mezi jezdcem a koněm.Tvrdí, že jezdecký talent se skrývá v každém jezdci, jen je třeba ho u něj správně rozvinout.

Proč koučink v jezdectví?

Stejně tak jako v jakémkoliv jiném sportu, můžeme využít metody koučinku i v jezdectví. Trénujeme tak nejen své tělo a jezdecké dovednosti, ale i svou mysl. 

 

 

Učím jezdce hlouběji vnímat a efektivně přemýšlet tak, aby s koněm dokázali správně komunikovat. Pokud se jezdci věnují sportovní disciplíně, pak dbám na to, aby směřovali k cíli a dosahovali požadovaných výsledků, aniž by se narušil přátelský vztah s koněm.

Kde koučink může pomoci?

 • 1
  Příprava jezdců na ZZVJ nebo jezdecké soutěže.
  Ať už se jedná o ZZVJ, hobby soutěž, nebo oficiální jezdecké závody, příprava jezdce a jeho účast je často spojena s nervozitou, stresem, strachem či nejistotou. Naše koučinkové metody směřují k odbourání těchto negativních pocitů, které často zapříčiní nedorozumění jezdce s koněm a selhání ve výkonu jezdce. Postaráme se o to, abyste na zkoušky či soutěž vyjeli dobře naladění a plně připraveni.
 • 2
  Odbourání strachu jezdce po úrazech a špatných jezdeckých zkušenostech
  Bohužel ať chcete nebo ne, šok které tělo při pádu utrpí v nás zůstává zakořeněný a může pak ovlivňovat náš přístup ke koni a naše jezdecké dovednosti. Špatný jezdecký zážitek zůstává ve vašem podvědomí a přestože si to neuvědomujete, narušuje další činnost s koněm, kazí sed a překáží při komunikaci s koněm během ježdění. Našim společným cílem je odbourat strach a jakékoliv pochybnosti, které u vás po pádu či jiných traumatech přetrvávají. Tím dojde k výraznému zlepšení v sedle a sebejisté komunikaci s koněm, která povede k souladu.
 • 3
  Víc než jen trénink
  Nejenže je koučink kvalitním tréninkem, ale i cíleným vedením jezdce k dosažení jeho jezdeckého snu, respektive cíle, který si určíme. K tomu volíme ty nejlepší cesty, aby došlo k naplnění cíle. Zajistíme správnou strategii, vhodnou pro konkrétního jezdce a koně a tím si uchováváme efektivitu tréninku a správné naladění v průběhu celého procesu. Zaměřujeme se především na drezurní ježdění, ale i přiježděnost do parkuru. Řešíme sed jezdce, jeho správné pomůcky a správnou komunikaci s koněm prostřednictvím myšlení. V současnosti se zabýváme i bezudidlovým ježděním, které je nápomocným i pro běžné parkurové a drezurní jezdectví.
 • 4
  Řešení jezdeckých problémů
  Běžně řešíme problémy s přilnutím, nedostatky v sedu jezdce, nesprávné působení na koně a další často se vyskytující chyby, které odstraňujeme pomocí uvědomělého tréninku.

Teprve až pochopíme sebe, dokážeme pochopit koně.

 

Teprve až zvládneme trénovat sebe, zvládneme trénovat koně.

Hanka Doupovcová