fbpx

PROČ KOUČINK?

Náš praktický přístup ke koučinku používá mimo jiné vyzkoušené metody z oblasti vrcholového sportu, které by vám měli pomoct využít do maximální možné míry potenciál, který máte k dispozici.

Metody jsou aplikovatelné v profesním životě, ve sportu ale i v situacích, kde chcete v osobním životě dosáhnout změny. Náš koučinkový model je zaměřený na nacházení řešení spíše než na hledání problémů, na rozvoj silných stránek spíše než na pachtění se s něčím, co patří možná k vašim slabinám a na hledání alternativních cest dopředu, spíš než na úmorném odstraňování bariér.

Používáme praktické nástroje coachingu které vám pomohou:

 • Určit si své cíle
 • Zvolit správné strategie směřující k cíli
 • Dosáhnout cíle

Dále:

 • Rozeznat pasti v myšlení
 • Eliminovat sebe-limitující a kontraproduktivní myšlenky
 • Vypořádat se s negativními pocity jako jsou zármutek, strach apod.
 • Ovládat pocity jako jsou vztek a agresivita, zjistit, co je spouští, jak se s nimi vypořádat a jak je konstruktivně využít
 • Konstruktivně využívat neúspěch a prohry
 • Jak čelit nejistotě versus „mít věci pod kontrolou“
 • Vytvořit si vlastní strategii budování sebedůvěry
 • Používat osvědčené relaxační techniky
 • Uvědomit si své silné i slabé stránky

PROČ KOUČINK V JEZDECTVÍ?

Stejně tak jako v jakémkoliv jiném sportu, můžeme využít metody koučinku v jezdectví. Trénujeme tak nejen své tělo a jezdecké dovednosti, ale i svou mysl. To znamená, že pomocí osvědčených metod postupně odbouráváme strach, trému a nejistotu. Učíme se efektivně přemýšlet, abychom s koněm dokázali správně komunikovat, a zároveň směřovali k cíli a dosahovali požadovaných výsledků. 

Pomocí online konzultace se mimo jiné zaměřujeme na konkrétní běžně se vyskytující jezdecké problémy, kterými jsou například problémy s přilnutím, se sedem, se strachem či trémou nebo s porozuměním mezi vámi a koněm. Na základě této komunikace odhalíme příčiny problému a následně se pustíme do jeho řešení:) 

 

Já jsem s konzultací určitě velice spokojená. Vyzkoušela jsem ten uvolněný sed, nohy spustit dolů a zatížit hodně pánev. No první ježdění bylo fakt luxus. Dlouho jsem se fakt takhle nesvezla. Já tedy byla moc spokojená. Tady u nás to není s kým konzultovat.
Pavlína Lelková
Konzultace mi pomohla ukázat cíl a hlavně si uvědomit co chci. Překvapil mě milý přístup ke všem případným komplikacím co se jezdectví týče a mile mě překvapilo že jste mě nezasypala odbornými informacemi a pořád jste se snažila mi vysvětlit problémy v praxi, což mi přijde nejvíce přínosné. Celkově mi tento nápad přišel skvělý a oceňuji vaši snahu nám všem, kteří pracujeme bez trenéra pomoci. Děkuji
Majra Poděbradská
Konzultace je určitě přínosem. Díky moc za Vaše povzbudivá slova.
Lenka Jedličková

První konzultace je pro vás zdarma