fbpx

ONLINE JEZDECKÝ KOUČINK 

 

PROČ ONLINE KOUČINK V JEZDECTVÍ?

Stejně tak jako v jakémkoliv jiném sportu, můžeme využít metody koučinku v jezdectví. Trénujeme tak nejen své tělo a jezdecké dovednosti, ale i svou mysl. Pomocí osvědčených metod postupně odbouráváme strach, trému a nejistotu a učíme se efektivně přemýšlet, abychom s koněm dokázali správně komunikovat, a zároveň směřovali k cíli a dosahovali požadovaných výsledků v jezdeckých disciplínách.

 

 

POROVNÁNÍ BĚŽNÝ JEZDECKÝ TRÉNINK A ONLINE JEZDECKÝ KOUČINK

Jezdecký trénink za přítomnosti trenéra

 • Okamžitá zpětná vazba od trenéra v průběhu jízdy na koni
 • Úprava v průběhu jízdy především toho jak jezdec sedí, vede koně a působí na koně
 • Jezdec se soustředí na trenéra, poslouchá pokyny trenéra

Online jezdecký koučink

 • Jezdec se učí zvýšené soustředěnosti, uvědomění a sebereflexi
 • Jezdec se učí rozpoznat pasti v myšlení, které mu mohou bránint v komunikaci s koněm
 • Jezdec se učí být vůdcem jak koni, tak sobě a vést si tak vlastní vědomý trénink, při kterém je schopný sám v sedle zaznamenávat chyby a nedostatky

JAK ONLINE SPOLUPRÁCE S JEZDCI PROBÍHÁ?

Dostupnost trenérů není vždy snadná a často spolupráce selhává na velké vzdálenosti jezdce od trenéra. Koučink je v tomto ohledu trochu jiný, protože jde především o správné nastavení jezdce, a tudíž se stává efektivním i ve spolupráci na dálku. 

Jezdec si volí intenzitu konzultací. Doporučuje se jednou týdně konzultace s koučem přes Skype a následně jezdec v průběhu týdne pracuje na domluvených cílech. Jezdec s koučem jsou v kontaktu a dochází k interakci. Jezdec tedy sdílí své poznatky z průběhu ježdění, může přeposílat videa nebo pouze konzultovat důležité body. Kouč je od toho, aby jezdci zodpověděl otázky, aby rozpoznal to, co jezdi překáží k úspěšnému ježdění a porozumění s koněm a aby následně volil metody, které jezdci pomáhají rozpoznat sebe-limitující a kontraproduktivní myšlenky.

Kouč jezdce vzdělává prostřednictvím živého online setkávání, ale také dalších materiálů, které jezdci v průběhu spolupráce zasílá.  

 

 

Jaké jsou výhody online spolupráce a co jezdcům pomáhá vyřešit?

To zda se vám bude v sedle dařit především zavisí na tom, kým jste. Není to tedy pouze o jezdeckých dovednostech, ale o tom, jak na koni přemýšlíte, zda pociťujete trému, nervozitu, strach, zda máte vůdčí schopnosti, pevně dané hranice a jste osobností, kterou kůň bude respektovat a v průběhu jízdy ji následovat. Koučink jezdce vede k tomu, aby se stal silnou a vědomou osobností. Jezdec se zbavuje negativních návyků a stává se v sedle i mimo něj úspěšným.

Pro koho je online spolupráce vhodná?

 • Pro jezdce, který chce vyřešit jezdecký problém (př. problém s přilnutím, problém v sedu, problém v komunikaci s koněm)
 • Pro jezdce, který nemá k dispozici trenéra, ale chce se efektivně v jezdectví vzdělávat a stát se úspěšným
 • Pro jezdce, který v sedle cítí strach nebo trému a chce se těchto pocitů zbavit
 • Pro jezdce, který se účastní jezdeckých soutěží a chce být v této oblasti úspěšný
 • Pro jezdce, kteří s ježděním začínají a chtějí již v prvních lekcích vykročit směrem k souladu a porozumění s koněm
 • Pro jezdce, který chce především zažívat radosti z ježdění a jízdu si užívat bez nervozity a zklamání

Názory jezdců na koučink

Já jsem s koučinkem určitě velice spokojená. Vyzkoušela jsem ten uvolněný sed, nohy spustit dolů a zatížit hodně pánev. No první ježdění bylo fakt luxus. Dlouho jsem se fakt takhle nesvezla. Já tedy byla moc spokojená. Tady u nás to není s kým konzultovat.
Pavlína Lelková
Koučink mi pomohla ukázat cíl a hlavně si uvědomit co chci. Překvapil mě milý přístup ke všem případným komplikacím co se jezdectví týče a mile mě překvapilo že jste mě nezasypala odbornými informacemi a pořád jste se snažila mi vysvětlit problémy v praxi, což mi přijde nejvíce přínosné. Celkově mi tento nápad přišel skvělý a oceňuji vaši snahu nám všem, kteří pracujeme bez trenéra pomoci. Děkuji
Majra Poděbradská
Koučink je určitě přínosem. Díky moc za Vaše povzbudivá slova.
Lenka Jedličková

CENÍK

JEDNORÁZOVÝ ONLINE KOUČINK
Zahrnuje spojení s koučem přes Skype, ZOOM nebo Facebook videohovor a následné zaslání diagnostiky a materiálů od kouče.
500 Kč

OBJEDNÁVKA KOUČINKU

Po zadání objednávky koučinku Vás budu informovat o možnostech termínu, který vždy přizpůsobíme vašim požadavkům. 

Mgr. Hana Doupovcová

MINDSET KOUČ